EUROPEAN VAPOUR RECOVERY ASSOCIATION

Klik hier om de ondertitel te bewerken

Ongecontroleerde emissies naar de atmosfeer vormen een groeiend probleem in stedelijke en industriële gebieden. Producenten en dienstverleners op het gebied van damp- en geurverwerking hebben zich daarom verbonden in de "European Vapour Recovery Association" (EVRA).

EVRA is een gezamenlijk initiatief van Europese dienstverleners op het gebied van ontgassingen en emissie reductie. Het dient als platform waar leden kennis delen, ontwikkelingen duiden en elkaar versterken. Maar ook als instrument om onze branche als sleutelspeler te positioneren bij overheden en bedrijfsleven en om te adviseren bij regelgeving en normeringen. Uiteraard dient de EVRA hierbij de (bedrijfs)economische belangen van haar leden.


Concrete activiteiten
EVRA biedt leden een platform voor uitwisseling op het gebied van kennis en technologie en de ontwikkelingen in de markt. Concreet houdt dit in:


  • kennisdelen binnen het expertisecentrum ‘Vapour recovery en dampverwerking’
  • de ontwikkeling van een kennisplatform voor ondernemers in deze industrie
  • professionele lobby richting overheid en bedrijfsleven (deelnemen aan overleg fora, beïnvloeden en reageren op nieuwe                                   ontwikkelingen)
  • professionele communicatie richting publieke, markt, nationale en internationale instellingen
  • ontwikkelen van marktbrede kwaliteits- en veiligheidstandaarden voor installaties en dienstverlening
  • ontwikkeling en organisatie opleiding VRU-analist en VRU-operator

Bent u actief op het gebied van ontwikkeling, productie en dienstverlening van emissie controle of damp- en geurbehandeling? Meld u dan hier aan voor de European Vapour Recovery Association (EVRA).